Home / Uncategorized / THẺ TÍN DỤNG

THẺ TÍN DỤNG

Đa dạng lựa chọn, tối đa lợi ích

THẺ STEP UP

6% hoàn tiền cho mua sắm Online, Grab, Be, Goviet

2% hoàn tiền cho ăn uống, xem phim

0.3% cho các chi tiêu còn lại

600K hoàn tiền tối đa 600.000VNĐ/tháng

THẺ VPLADY

6% hoàn tiền cho các giao dịch thanh toán Bảo hiểm online

2% hoàn tiền cho chi tiêu Giáo dục, Y tế & tại siêu thị (Lotte mart, Big C, Co.op mart, Vinmart)

0.3% cho các chi tiêu còn lại

600K hoàn tiền tối đa 600.000VNĐ/tháng

THẺ TITANIUM CASHBACK

0.3% hoàn tiền 0.3% khi chi tiêu từ 0 đến 15 triệu

0.5% hoàn tiền 0.5% cho 30 triệu tiếp theo ( mức chi tiêu từ 15 đến 45 triệu)

1% hoàn tiền 1% cho 15 triệu tiếp theo ( mức chi tiêu từ 45 đến dưới 60 triệu)

1.5% hoàn tiền 1.5% cho các giao dịch tiêp theo từ mức chi tiêu 60 triệu

1000Koàn tiền tối đa 1.000.000 VNĐ/ tháng trong kỳ sao kê

(*) Điều kiện hoàn tiền: chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu/ tháng

THẺ PLATINUM CASHBACK

0.5% hoàn tiền 0.5% khi chi tiêu từ 0 đến 30 triệu

1% hoàn tiền 1% cho 60 triệu tiêp theo ( mức chi tiêu từ 30 đến 90 triệu)

2% hoàn tiền 2% cho 30 triệu tiếp theo ( mức chi tiêu từ 90 đến dưới 120 triệu)

3% hoàn tiền 3% cho các giao dịch tiêp theo từ mức chi tiêu 120 triệu.

2000K hoàn tiền tối đa 2.000.000 VNĐ/tháng

(*) Điều kiện hoàn tiền: chi tiêu tối thiểu từ 10 triệu/ tháng

MỞ THẺ NGAY 0903 070 947 – 0984 261 179

dangky

Check Also

Shinhan finance

Giới Thiệu Bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới, xây sửa nhà hay cho ...